Mødedatoer og frister

Mødedatoer og frister


På bestyrelsesmøderne behandles modtagne ansøgninger om tilskud. Ansøgninger skal være modtaget senest 2 uger før mødet. Se nærmere hvordan under menupunktet "Ansøgning".

Kalender
Møde

Referat
06.11.19

Bestyrelsesmøde

05.08.19

Bestyrelsesmøde

15.04.19

Bestyrelsesmøde

25.03.19

Årsforsamling

08.11.18

Bestyrelsesmøde

-

13.08.18

Bestyrelsesmøde

-

02.05.18

Bestyrelsesmøde

20.02.18

Konst. bestyrelsesmøde

31.01.18

Stift. generalforsamling