Mødedatoer og frister

Mødedatoer og frister

 

På bestyrelsesmøderne behandles modtagne ansøgninger om tilskud. Ansøgninger skal være modtaget senest 2 uger før mødet. Se nærmere hvordan under menupunktet "Ansøgning".

Kalender

 

 

 

Møde

Referat

 

 

 

08.11.18

Bestyrelsesmøde

-

13.08.18

Bestyrelsesmøde

-

02.05.18

Bestyrelsesmøde

Pdf-doc

20.02.18

Konst. bestyrelsesmøde

Pdf-doc

31.01.18

Stift. generalforsamling

Pdf-doc