Ansøgning

Ansøgning


Borgere, foreninger, virksomheder og grupper af personer kan søge om støtte til aktiviteter for at lave liv i Bordings nye byrum.Skemaer


Det skal gerne være nemt at søge om støtte. Ansøgninger skal sendes på det udarbejdede ansøgningsskema samt indeholde et budget over indtægter og udgifter i hovedtal på budgetskemaet nedenfor.Når aktiviteten er afsluttet, skal der ske en rapportering i form af Skemaerne kan indsendes på post@livibording.dk.Om ansøgning


Det er vigtigt at være opmærksom på, at støtte kun gives til:


  1. Aktiviteter, som foregår i de nye byrum eller i forbindelse hermed - det vil sige området omkring mødestedet, væksthuset, stationsområdet samt vestlige Bredgade, Borgergade og Vestervang.


  1. Selve aktiviteten. Der gives ikke støtte til etablering af anlæg eller materialer, medmindre disse er nødvendige for, at aktiviteten kan gennemføres.


Generelt gives støtte til aktiviteter, der:


  • Inviterer til mere liv i Bordings nye byrum
  • Udvikles i fællesskab og samskabelse
  • Tilgodeser mangfoldighed
  • Er bæredygtige på både kort og lang sigt – har traditionspotentiale


Egenbetaling

Ansøger skal selv kunne frembringe 25% af den samlede finansiering af aktiviteten. Dette kan være ved billetsalg eller egenfinansiering.


Støtten fordeles på foreningens bestyrelsesmøder en gang i kvartalet med op til 43.000 kr. på hvert møde. Bestyrelsen behandler alle ansøgninger indkommet senest 2 uger før mødet - se menupunktet Mødedatoer og frister. Ansøgere meddeles godkendelse/afslag senest 8 dage efter afholdt bestyrelsesmøde.


Læs mere om ansøgning mv. i foreningens