Om foreningen

Om foreningen


Foreningen har til formål at støtte nye aktiviteter og nyt liv i og omkring de byrum, der blev fornyet i årene 2010-2016 - altså området omkring mødestedet, væksthuset, stationsområdet samt Bredgade, Borgergade og Vestervang. Den fysiske fornyelse er gennemført, og opgaven er nu brugen af det nye område og de nye muligheder for aktiviter.


Realdania og Ikast-Brande Kommune har derfor indgået et samarbejde om at støtte den opgave med en startfinansiering på 700.000 kr. fordelt over årene 2018-2021, således at nye aktiviteter kan hjælpes på vej.


Foreningen Liv i Bordings nye byrum er stiftet på et borgermøde af beboerne i Bording for at hjælpe projektet og fordele støtten til de, der måtte ansøge om støtte til aktiviteter.


Målet er, at byfornyelsen af vores by skal føre til nyt liv og aktiviteter og komme flest muligt til glæde.


Læs mere om foreningen her (pdf).



Bestyrelse mf.


Foreningens bestyrelse består af:


Jakob Lauridsen, formand

Henrik Engedahl, sekretær

Kim Rune Christensen, kasserer

Lars Lausten

Kirsten Møller

Janne Hou


Suppleanter:


Evald Asp


Revisorer:


Lisbeth Søgaard

Lene Thun, revisorsuppleant



Vedtægter


Foreningens vedtægter som vedtaget på den stiftende generalforsamling (Pdf).



Byfornyelsen


Fotos angående før og efter byfornyelsen af det område, det handler om, kan ses her.