Hvem er det for

Hvem er det for?


De aktiviteter, som igangsættes, vil typisk være for alle interesserede. Generelt gives støtte til aktiviteter, der:


Inviterer til mere liv i Bordings nye byrum

Udvikles i fællesskab og samskabelse

Tilgodeser mangfoldighed

Er bæredygtige på både kort og lang sigt – har traditionspotentiale


Støtte til aktiviteter kan søges af borgere, foreninger, virksomheder og grupper af personer.


Har du eller din forening, virksomhed eller omgangskreds en god idé til et arrangement, der kan komme byen til glæde, så er her en mulighed for at få støtte til at løbe idéen igang.


Det kunne være en "havnefest" om vandspejlet, en markedsdag, noget for unge, for ældre, dem midt-imellem eller bare alle?


Vi håber, at mange vil se potentialet for at skabe nye aktiviteter i Bording.